Bemutatkozunk

Bemutatkozás

A hazai állati takarmány ellátásban piacvezető dabasi székhelyű Vitafort Zrt. tevékenységében jelentős szerepe van a világszínvonalú technológiák alkalmazásának, az innovációnak, amely feltételezi a nyitottságot, a széleskörű együttműködést hazai és nemzetközi partnerekkel. A Vitafort Zrt. nemzetközi kapcsolatai a termék- és gyártásfejlesztésen, illetve a kelet európai exporttevékenységen túl 2007-től magában foglalnak egyre erősödő délkelet ázsiai kapcsolatokat is. A délkelet ázsiai jelenlétet az alapozta meg, hogy a Vitafort Zrt. végrehajtója volt egy a magyar állam által Laosznak felajánlott kötött segélyhitel programnak. Magyarország „keleti nyitás” politikájának egyik eleme a gazdasági kapcsolatok fejlesztése azon fejlődő országokkal, amelyekben erős a magyar kötődés elsősorban a hazánkban végzett szakemberek révén. Ilyen ország Laosz, amely számára a magyar kormány egy 30 millió dolláros kötött segélyhitelt, illetve egy 30 millió dolláros exportfejlesztési hitelt ajánlott fel a minőségi élelmiszerellátás fejlesztéséhez, illetve az élelmiszer ellátás biztonságának növeléséhez.

A 2016. évben induló laoszi programok olyan komplex gazdaságfejlesztési programok, amelyek menedzsmentjét célszerűen ás átlátható módon egy a Vitafort Zrt.-vel szorosan együttműködő, de szervezetileg különálló gazdálkodó egység végzi. Így alakult meg a Vitafort Agro Ázsia Zrt., amit a Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróság 2016. január 13-án jegyzett be 13-10-041558 cégjegyzékszámon. A zárt körűen működő részvénytársaság részvényese a Vitafort Agro Ázsia Zrt., az ügyvezetést négy fős igazgatóság végzi. A Vitafort Agro-Ázsia Zrt. központja Dabason van, ahol a menedzsment összetétele a következő: vezérigazgató; gazdasági igazgató; projektvezető; irodavezető, könyvelő. A cég fő feladata a 2016-ban induló laoszi kötött segélyhitel program menedzsmentje, a végrehajtásban résztvevő szakértők, továbbá kis- és közepes vállalkozások tevékenységének összehangolása. Feladat továbbá a Laosznak felajánlott exportfejlesztési hitel igénybevételével végrehajtható programok beindításának elősegítése. A kötött segélyhitel program végrehajtásánál a Vitafort Agro Ázsia Zrt. a magyar és laoszi fél által aláírt keret- és hitel megállapodásban, illetve kereskedelmi szerződésben foglaltak szerint végzi tevékenységét.

A Vitafort Agro Ázsia Zrt. a laoszi kötött segélyhitel program menedzsmentjével párhuzamosan, illetve ahhoz kapcsolódóan olyan feltáró munkát is végez, amely eredményeképpen új gazdasági együttműködési programok indíthatók be a jövőben a délkelet ázsiai régió fejlődő országaiban. Ilyen, elsősorban az élelmiszergazdaság fejlesztésének területén megvalósítható együttműködési programokra lehetőség kínálkozik Indonéziában, Kambodzsában, Kínában, Mianmarban és Vietnámban.