Kötött segélyhitel általános

Kötött segélyhitel

Magyarország segélypolitikája 2003 során került kialakításra, melynek részét képezi a kötött segélyhitel-nyújtás is. Az Eximbank által folyósítható, kötött segélyhitelekről szóló 232/2003. (XII.16.) Kormányrendelet 2004. január 1-jén lépett hatályba. A Kormányrendelet szabályozza a kötött segélyhitelnyújtás feltételeit, az eljárási folyamatban résztvevőket és a döntéshozatal mechanizmusát.

A kötött segélyhitel felajánlása és a nyújtása is minden esetben kormányzati döntést igényel. A kormány felhatalmazása alapján kerül megkötésre a kormányközi megállapodás, amely többek között szabályozza az egyedi kötött segélyhitel alapkondícióit, a megvalósítandó projekteket. A kormányközi megállapodás alapján készíti el az Eximbank a hitelszerződést, ami az egyedi ügyletre jellemző specialitásokat tartalmazza.

Finanszírozásra való jogosultság — A kötött segélyhitelnyújtás általános nemzetközi kritériumrendszerét az OECD Megállapodás szabályozza, az ország jogosultságra (a Világbank 1 főre eső GNI alapján meghatározott küszöbszáma az irányadó a segélyhitelre jogosultság vizsgálatánál) és a projekt jogosultságra (piaci finanszírozással nem megvalósítható, általában bevételt nem hozó, profitot nem termelő állami beruházás) vonatkozó előírások alapján.

Finanszírozás általános feltételei — A kötött segélyhitel program állami beruházások megvalósításához nyújtott finanszírozás, melyben a hiteladós a kedvezményezett ország szuverén kockázatát megtestesítő állami szerv. A külkereskedelmi/fővállalkozói szerződés 100%-a kerülhet finanszírozásra a 100%-os MEHIB biztosítás mellett. Az előírt szükséges magyar tartalom a külkereskedelmi/fővállalkozói szerződés minimum 50%-a.

Devizanem — EUR vagy USD.

Kondíciók — A kötött segélyhitel minimális kedvezményezettsége 35%, illetve 50%, amely kedvezmény a futamidő, türelmi idő, kamat, adomány elem (biztosítási díj) kombinációjából tevődik össze. (A kedvezményezettség egy klasszikus vevőhitel kondícióihoz viszonyítva értendő.)

A kötött segélyhitel program szereplői:

  •  Külgazdasági és Külügyminisztérium a program működtetője;
  •  Az Eximbank a kötött segélyhitel nyújtás lebonyolító bankja (a kormányközi megállapodás alapján köti meg az egyedi hitelszerződést magyar exportőrök által szállított áruk vagy projektek finanszírozására, a kedvezményezett ország szuverén garanciája vagy azzal egyenértékű kötelezettségvállalása esetén);
  •  A MEHIB a kötött segélyhitel-nyújtás biztosítója (a hiteladós nem-fizetésének (politikai és kereskedelmi) kockázataira nyújt fedezetet önrész nélkül, 100%-ban);
  •  Kötött Segélyhitel Szakértői Munkacsoport (SMCS) tárcaközi javaslattevő testület (a kérelmek elbírálásánál).